O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

System Windows. Najlepsze rozwiązania

Book Description

Ksišżka „System Windows. Najlepsze rozwišzania” nie jest skierowana do tych, którzy oczekujš zwykłych porad i wskazówek mówišcych, gdzie należy kliknšć, gdzie przeci...

Table of Contents

 1. System Windows. Najlepsze rozwiązania
 2. Wstęp
  1. Jak korzystać z tej książki?
  2. Jak zorganizowana jest ta książka?
  3. Konwencje stosowane w książce
  4. Korzystanie z przykładów kodu
  5. Podziękowania
 3. 1. Uruchamianie i zamykanie systemu
  1. Sposób # 01: Zmiana ekranu rozruchowego w systemie Windows Vista
   1. Postępowanie w razie problemów
   2. Zobacz również
  2. Sposób # 02: Zmiana ekranu rozruchowego w systemie Windows XP
   1. Zobacz również
  3. Sposób # 03: Szybsze uruchamianie i zamykanie systemu
   1. Włączenie defragmentacji rozruchu
   2. Przyspieszanie komputera przez zmianę ustawień BIOS-u
   3. Dostrajanie rejestru w celu przyspieszenia uruchamiania systemu
   4. Szybsze zamykanie systemu
    1. Wyłączenie czyszczenia pliku stronicowania przy zamykaniu systemu
   5. Wyłączenie zbędnych usług
    1. Zobacz również
  4. Sposób # 04: Windows Vista bez aktywacji przez 120 dni
   1. Inne sposoby korzystania z slmgr.vls
  5. Sposób # 05: Pomijanie ekranu logowania systemu Windows Vista na komputerze z wieloma kontami
   1. Automatyczne logowanie na komputerze dołączonym do domeny
    1. Zobacz również
  6. Sposób # 06: Szybsze uruchamianie systemu przez zatrzymanie usług i programów startowych
   1. Wyeliminowanie programów uruchamianych przy starcie
   2. Oczyszczanie folderu Autostart
   3. Korzystanie z Narzędzia konfiguracji systemu
   4. Wyłączanie automatycznie uruchamianych programów za pomocą rejestru
   5. Wyłączanie usług uruchamianych przy starcie
  7. Zmiany ustawień BIOS-u
  8. Sposób # 07: Modyfikacje BIOS-u przyspieszające uruchamianie komputera
   1. Wyłączenie testów rozszerzonych
   2. Konfiguracja wykrywania napędów
   3. Skanowanie regionu BIOS-u użytkownika (User BIOS Region)
    1. Zobacz również
  9. Sposób # 08: Odblokowanie funkcji zubożonego BIOS-u
   1. Zobacz również
  10. Sposób # 09: Aktualizacja BIOS-u zapisanego w pamięci flash
  11. Konfiguracje wielosystemowe
  12. Sposób # 10: Sekrety BCDEDIT w systemie Windows Vista
   1. Zobacz również
  13. Sposób # 11: Dostosowywanie opcji uruchomieniowych konfiguracji wielosystemowej w systemie Windows XP
   1. Edycja plików
   2. Menu startowe dla jednego systemu operacyjnego
    1. Zobacz również
  14. Sposób # 12: Modyfikacja konfiguracji wielosystemowej w systemie Windows Vista za pomocą VistaBootPRO
   1. Zobacz również
  15. Sposób # 13: Przesuwanie partycji w systemie Windows Vista bez utraty danych
  16. Sposób # 14: Konfiguracja dwusystemowa (XP+Ubuntu) w laptopie z systemem Windows XP
   1. Warunki wstępne: przestrzeń dyskowa i płyty CD
   2. Przygotowanie dysku z systemem Windows
   3. Podział dysku dla dwóch systemów
   4. Instalacja systemu Ubuntu
   5. Instalacja programu rozruchowego GRUB oraz umożliwienie rozruchu systemu Ubuntu za pomocą programu rozruchowego Windows
   6. Dostęp do partycji współdzielonej z systemu Ubuntu
   7. Podsumowanie
    1. Zobacz również
 4. 2. Modyfikacje interfejsu
  1. Sposób # 15: Dostosowywanie interfejsu Aero w systemie Windows Vista
   1. Zmiana krawędzi okien w interfejsie Aero
   2. Spowalnianie animacji okien
   3. Przyśpieszanie działania interfejsu Aero
  2. Sposób # 16: Zestaw doskonałych sposobów na zmodyfikowanie interfejsu systemu Windows Vista
   1. ClearType
   2. Usunięcie podpisów z ikon pulpitu
   3. Zaznaczanie elementów w Eksploratorze Windows za pomocą pól wyboru
   4. Wyłączenie okna z prośbą o potwierdzenie usunięcia pliku
   5. Przywracanie ulubionych okien pulpitu
   6. Przyspieszanie przełączania okien (Flip 3D)
    1. Zobacz również
  3. Sposób # 17: Trójwymiarowy wirtualny pulpit w Windows
   1. Zobacz również
  4. Sposób # 18: Dostosowywanie interfejsu za pomocą Edytora rejestru
   1. Ukrycie wszystkich ikon w obszarze powiadomień
   2. Ukrywanie tylko niektórych ikon w obszarze powiadomień
   3. Dodanie określonego folderu do okna dialogowego Otwórz
   4. Wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej
   5. Wykorzystanie dowolnego obrazu dla własnego konta
  5. Sposób # 19: Dostosowanie interfejsu Windows XP za pomocą Tweak UI
   1. Utworzenie szybkiego, okrojonego interfejsu za pomocą programu Tweak UI
  6. Sposób # 20: Sterowanie Panelem sterowania
   1. Ukrywanie nieużywanych apletów w systemie Windows XP za pomocą rejestru
   2. Ukrywanie nieużywanych apletów za pomocą Edytora obiektów zasad grupy
   3. Zmiana kategorii dla apletów Panelu sterowania
   4. Wyświetlanie apletów Panelu sterowania w postaci menu kaskadowego
   5. Własny Panel sterowania
  7. Sposób # 21: Modyfikacje paska zadań i menu Start
   1. Modyfikacja paska zadań w Windows XP za pomocą Tweak UI
  8. Sposób # 22: Modyfikacje gadżetów
   1. O czym należy wiedzieć przed przystąpieniem do modyfikacji gadżetów?
   2. Porównanie gadżetów wbudowanych z instalowanymi przez użytkownika
   3. Plik gadget.xml
   4. Ustawienia gadżetów
   5. Odinstalowywanie i przywracanie gadżetów
  9. Sposób # 23: Odtwarzanie plików wideo w gadżecie Pokaz slajdów
   1. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  10. Sposób # 24: Odtwarzanie plików wideo z serwisu YouTube w gadżecie Nagłówki
   1. Zobacz również
  11. Sposób # 25: Przenoszenie gadżetów w napędzie flash USB
   1. Zobacz również
  12. Sposób # 26: Automatyczne przekształcanie gadżetów pobranych z sieci WWW w gadżety systemu Vista
  13. Sposób # 27: Tak, w systemie Windows Vista można dostosować opcje wygaszaczy ekranu
   1. Zobacz również
  14. Sposób # 28: Powiększanie dostępnego obszaru ekranu za pomocą wirtualnych pulpitów
   1. Zobacz również
  15. Sposób # 29: Jak zmusić starsze programy do korzystania ze wspólnych kontrolek Windows XP?
  16. Uruchamianie innych systemów operacyjnych w systemie Windows
  17. Sposób # 30: Uruchamianie Linuksa w systemie Windows bez konfiguracji dwusystemowej
   1. Zobacz również
  18. Sposób # 31: Uruchamianie systemu Mac OS X w Windows Vista
   1. Instalacja systemu Mac OS X w Windows Vista
   2. Pobieranie programu PearPC
   3. Przygotowanie dysku instancyjnego Mac OS X
   4. Utworzenie obrazu ISO z płyty instalacyjnej systemu Mac OS X
   5. Przygotowanie pliku z obrazem dysku twardego
   6. Modyfikacja pliku konfiguracyjnego
   7. Rozruch systemu Mac OS X
   8. Instalacja systemu Mac OS X
    1. Zobacz również
  19. Sposób # 32: Uruchamianie Windows 3.1 w systemie Windows Vista
   1. Instalacja programu Virtual PC
   2. Pozyskanie systemu DOS
   3. Pozyskanie Windows 3.1
   4. Windows 3.1 na dyskietkach
   5. Windows 3.1 w katalogu
   6. Instalacja systemu DOS
   7. Instalacja Windows 3.1
    1. Zobacz również
  20. Sposób # 33: Błyskawiczny Linux
   1. Pobieranie systemu Knoppix
   2. Rozruch systemu Knoppix z płyty CD
   3. Rozruch systemu Knoppix z dyskietki startowej
   4. Znak zachęty systemu Knoppix
   5. Poznajemy pulpit
   6. Pulpit
   7. Menu KDE
   8. Panel
    1. Zobacz również
 5. 3. Eksplorator Windows — wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
  1. Sposób # 34: Tajna broń doświadczonego użytkownika: ulepszone menu kontekstowe
   1. Dodanie do menu kontekstowego opcji „Kopiuj do folderu” i „Przenieś do folderu”
   2. Dodawanie i usuwanie elementów z opcji „Wyślij do”
   3. Otwieranie wiersza poleceń z menu kontekstowego
   4. Oczyszczanie opcji „Otwórz za pomocą”
    1. Zobacz również
  2. Sposób # 35: Więcej sposobów na ulepszenie menu kontekstowego w systemie Windows Vista
   1. Zobacz również
  3. Sposób # 36: Otwarcie okna wiersza poleceń w trybie administratora z dowolnego miejsca Eksploratora Windows
   1. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  4. Sposób # 37: Tworzenie listy plików lub folderów do druku lub edycji
   1. Windows XP
   2. Vista
   3. Działanie
  5. Sposób # 38: Mechanizm wykonywania kopii w tle (Shadow Copy) w systemie Windows Vista
   1. Wykorzystanie kopiowania w tle do przywracania plików
   2. Ulepszenia sposobu
  6. Sposób # 39: Kontrolowanie Eksploratora Windows za pomocą skrótów wiersza poleceń
   1. Tworzenie skrótów pulpitu dla Eksploratora
   2. Stosowanie identyfikatorów globalnie unikatowych z przełącznikami wiersza poleceń
  7. Sposób # 40: Przenoszenie katalogów użytkownika na oddzielną partycję lub dysk
   1. Przeniesienie folderów w systemie Windows Vista
   2. Przenoszenie folderów w systemach Windows XP i Windows Vista przy użyciu rejestru
  8. Sposób # 41: Modyfikowanie partycji w systemie Windows Vista
  9. Sposób # 42: Oszczędzanie przestrzeni dyskowej dzięki kompresji NTFS
   1. Wpływ skompresowanych folderów na znajdujące się w nich pliki
   2. Sprawdzanie ilości miejsca zaoszczędzonego dzięki kompresji NTFS
   3. Kiedy używać plików ZIP, a kiedy stosować kompresję NTFS?
   4. Ulepszenia sposobu
  10. Sposób # 43: Ulepszone wyszukiwanie w Windows Vista
   1. Modyfikowanie indeksu
   2. Zapisywanie wyszukiwań
   3. Właściwości i składnia wyszukiwania
   4. Modyfikowanie opcji wyszukiwania
    1. Zobacz również
  11. Sposób # 44: Szybki sposób na przyśpieszenie wyszukiwania w systemie Windows Vista
   1. Zobacz również
  12. Sposób # 45: Dodatkowe funkcje wyszukiwania w Windows Vista przy użyciu programu Start ++
   1. Tworzenie własnych startletów
   2. Korzystanie ze startletów wyszukiwania
  13. Sposób # 46: Szybsze wyszukiwanie plików w Windows XP dzięki opanowaniu języka zapytań usługi indeksowania
   1. Język zapytań usługi indeksowania
   2. Wyszukiwanie według właściwości
   3. Wyszukiwanie z użyciem operatorów i wyrażeń
   4. Alternatywne formy słów
   5. Szeregowanie wyników wyszukiwania pod względem istotności
   6. Wyrazy nieuwzględniane w indeksie
    1. Zobacz również
  14. Sposób # 47: Sekrety Centrum synchronizacji i plików trybu offline w systemie Windows Vista
   1. Konfigurowanie plików trybu offline
   2. Centrum synchronizacji
   3. Ulepszenia sposobu
 6. 4. Internet Explorer, WWW i internet
  1. Sposób # 48: Wyeliminowanie zatorów w routerze i zwiększenie przepustowości
   1. Zobacz również
  2. Sposób # 49: Anonimowe przeglądanie stron WWW bez pozostawiania śladów — całkiem za darmo
   1. Co inni o nas wiedzą?
   2. Jak się chronić: anonimowe przeglądanie stron WWW
    1. Zachowanie anonimowości za pomocą programu Tor
   3. Darmowe witryny pośredniczące
   4. Korzystanie z anonimowego serwera proxy za pomocą przeglądarki
   5. Problemy związane z anonimowymi serwerami proxy
    1. Zobacz również
  3. Sposób # 50: Korzystanie z OpenDNS w celu szybszego i bezpieczniejszego przeglądania stron WWW
   1. Konfigurowanie OpenDNS w systemach Windows Vista i Windows XP
   2. Konfigurowanie OpenDNS w routerze
   3. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  4. Sposób # 51: Dostrajanie ustawień DNS w celu przyspieszenia dostępu do internetu
   1. Szybszy dostęp do stron WWW za pomocą pliku HOSTS
   2. Dostosowywanie ustawień pamięci podręcznej DNS
   3. Rozwiązywanie problemów związanych z DNS
  5. Sposób # 52: Jak za darmo zwalczyć wirusy, spyware i pluskwy sieciowe
   1. Zabij wirusy... na śmierć
   2. Ochrona przed programami typu spyware
   3. Uwaga na pluskwy
    1. Zobacz również
  6. Sposób # 53: Ukrywanie historii wyszukiwania w Google
   1. Przeprowadzanie wyszukiwania bez logowania się do Google
   2. Blokowanie plików cookies pochodzących z Google
   3. Ograniczenie korzystania z usług Google
   4. Unikanie umieszczania danych osobistych w wyszukiwaniach
    1. Zobacz również
  7. Sposób # 54: Naprawianie błędów wywołanych dodatkami Internet Explorera 7
   1. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  8. Sposób # 55: Jak usunąć niepożądane elementy z menu Narzędzia Internet Explorera
   1. Zobacz również
  9. Sposób # 56: Modyfikowanie wydruków w Internet Explorerze 7
  10. Sposób # 57: Modyfikowanie Internet Explorera za pomocą edytora zasad grupy
   1. Interfejs użytkownika przeglądarki
   2. Połączenie
   3. Adresy URL
   4. Zabezpieczenia
   5. Programy
  11. Sposób # 58: Modyfikowanie Firefoksa
   1. Rozszerzenia Firefoksa
   2. Modyfikowanie interfejsu Firefoksa
   3. Umieszczenie własnej grafiki na pasku narzędziowym Firefoksa
   4. Łatwiejsze odszukanie aktywnej karty
   5. Zlikwidowanie ikon zakładek
  12. Sposób # 59: Zapobieganie wyciekom pamięci Firefoksa
   1. Naprawianie rozszerzeń
   2. Ograniczenie pojemności bufora w pamięci RAM
  13. Sposób # 60: Własny moduł wyszukiwarki w Firefoksie
   1. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  14. Sposób # 61: Własna wyszukiwarka w przeglądarce Internet Explorer
   1. Udostępnianie własnej wyszukiwarki
    1. Zobacz również
  15. Sposób # 62: Zapewnienie prawidłowego działania aplikacji opartych na kodzie Java w systemie Windows Vista
  16. Sposób # 63: Gdzie się podział HyperTerminal?
  17. Sposób # 64: Łączenie Kalendarza Google i innych kalendarzy internetowych z kalendarzem Windows Vista
   1. Ulepszenia sposobu
  18. Sposób # 65: Importowanie kalendarzy internetowych do programu Outlook
   1. Wyświetlanie wielu kalendarzy w programie Outlook
  19. Sposób # 66: Tworzenie własnych źródeł RSS z grup dyskusyjnych i forów internetowych
   1. RSSBus Desktop i Server
   2. Instalacja
   3. Składniki RSSBus
   4. Skrypty
   5. Szablony
   6. Konsola administracyjna RSSBus
   7. Tworzenie źródła RSS dla forów Community Server
 7. 5. Sieci
  1. Sposób # 67: Szybka naprawa powolnego routera
  2. Sposób # 68: Udostępnianie serwera lub komputera znajdującego się za domowym routerem
   1. Zobacz również
  3. Sposób # 69: Przydzielanie nazwy dla serwera domowego
   1. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  4. Sposób # 70: Szybki dostęp do połączeń sieciowych w systemie Windows Vista
   1. Ulepszenia sposobu
  5. Sposób # 71: Zapewnienie prawidłowego współdziałania systemów XP i Vista w sieci
  6. Sposób # 72: Zapewnienie prawidłowego współdziałania między wszystkimi sieciami
  7. Sposób # 73: Kontrola innego komputera za pomocą zdalnego dostępu w systemie Windows XP
   1. Konfiguracja zdalnego serwera Windows XP
   2. Konfiguracja routera
   3. Konfiguracja zdalnego klienta
    1. Zobacz również
  8. Sposób # 74: Kontrola innego komputera za pomocą zdalnego dostępu w systemie Windows Vista
   1. Konfiguracja zdalnego serwera w systemie Windows Vista
   2. Konfiguracja routera
   3. Konfiguracja zdalnego klienta
    1. Zobacz również
  9. Sposób # 75: Odświeżanie adresu IP przyznanego przez DHCP
  10. Sposób # 76: Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi za pomocą narzędzi ping, tracert i pathping
   1. Rozwiązywanie problemów z TCP/IP za pomocą polecenia ping
   2. Śledzenie trasy danych w sieci za pomocą polecenia tracert
   3. Rozwiązywanie problemów z siecią za pomocą polecenia pathping
    1. Zobacz również
  11. Sposób # 77: Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi za pomocą netsh, netstat i ipconfig
   1. Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi i internetowymi w systemie Windows XP za pomocą netsh
   2. Wyświetlanie informacji o otwartych połączeniach sieciowych za pomocą polecenia netstat
   3. Rozwiązywanie problemów z TCP/IP za pomocą IPConfig
    1. Zobacz również
  12. Sposoby na VoIP
  13. Sposób # 78: Wyznaczanie priorytetu pakietów w celu poprawy jakości dźwięku
   1. Wyznaczanie priorytetu pakietów w routerze firmy Linksys
   2. Wyznaczanie priorytetu dla ruchu RTP
   3. Wyznaczanie priorytetu dla całego ruchu z bramki VoIP
   4. Wyznaczanie priorytetu dla całego ruchu z podłączonego przełącznika ethernetowego
   5. Wyznaczanie priorytetu dla ruchu na samodzielnym przełączniku
   6. Co się dzieje, gdy ruch VoIP przechodzi przez router?
    1. Zobacz również
  14. Sposób # 79: Brzmieć jak Darth Vader podczas rozmowy VoIP
  15. Sposób # 80: Nagrywanie rozmów VoIP
  16. Sposób # 81: Współpraca programu Skype z zaporami sieciowymi
  17. Sposób # 82: Poprawa jakości usługi Skype
   1. Ulepszenia sposobu
  18. Sposób # 83: Automatyczne przekazywanie poczty głosowej programu Skype
 8. 6. Poczta elektroniczna
  1. Sposób # 84: Błyskawiczne kompresowanie plików wysyłanych pocztą elektroniczną
   1. Zobacz również
  2. Sposób # 85: Odchudzanie przerośniętej skrzynki pocztowej programu Outlook
  3. Sposób # 86: Unikanie spamu
  4. Sposób # 87: Jak zapobiec zablokowaniu naszego biuletynu jako spam?
  5. Sposób # 88: Blokowanie spamu w innych językach
  6. Sposób # 89: Otwieranie zablokowanych załączników do wiadomości w programach Outlook i Outlook Express
   1. Jak zmusić Outlooka do otwarcia blokowanych załączników
   2. Jak zmusić program Poczta systemu Windows i Outlook Express do otwierania blokowanych załączników
  7. Sposób # 90: Usunięcie Exchange Messaging z programu Outlook 2007
  8. Sposób # 91: Publikacja kalendarza programu Outlook na stronie WWW
   1. Publikowanie kalendarza na witrynie Office Online
   2. Publikowanie kalendarza na dowolnej witrynie WWW
  9. Sposoby na Gmail
  10. Sposób # 92: Jak przekształcić Gmail w uniwersalną skrzynkę odbiorczą
  11. Sposób # 93: Wykorzystanie Gmail jako serwera POP3
  12. Sposób # 94: Wykorzystanie konta Gmail w roli wirtualnego dysku twardego
   1. Zobacz również
  13. Sposób # 95: Importowanie kontaktów na konto Gmail
   1. Anatomia pliku CSV
   2. Eksportowanie kontaktów z programów Outlook, Outlook Express i Poczta systemu Windows
   3. Eksportowanie kontaktów z Windows Live Hotmail
   4. Eksportowanie kontaktów z Yahoo!
   5. Ręczne tworzenie pliku CSV
   6. Ostatnia deska ratunku
  14. Sposób # 96: Importowanie poczty na konto Gmail
   1. Przekazywanie poczty z komputera
   2. Instalacja
   3. Uruchomienie
   4. Ulepszenia sposobu
   5. Migracja z istniejącej usługi poczty WWW
    1. Zobacz również
 9. 7. Sieci bezprzewodowe
  1. Sposób # 97: Wyposażenie domowego routera w zaawansowane funkcje
   1. Jak zdobyć odpowiedni router?
   2. Instalacja oprogramowania sprzętowego
   3. Problemy występujące przy aktualizacji oprogramowania
   4. Modyfikowanie routera
   5. Zwiększanie siły sygnału bezprzewodowego
   6. Poprawa wydajności sieci
   7. Zwiększenie bezpieczeństwa przez automatyczne wyłączanie sygnału bezprzewodowego
   8. Optymalizacja pasma dla określonych aplikacji i komputerów
   9. Wprowadzanie ograniczeń w korzystaniu z internetu
  2. Sposób # 98: Rozwiązywanie problemów związanych z zakłóceniami i zwiększanie zasięgu sieci bezprzewodowej
  3. Sposób # 99: Podszywanie się pod inny komputer w sieci
   1. Adresy MAC
   2. Fałszowanie adresu MAC
   3. Ulepszenia sposobu
  4. Sposób # 100: Ochrona przed fałszywymi „darmowymi” punktami dostępu Wi-Fi
   1. Sposób działania ataku
   2. Metody ochrony w systemie Windows XP
   3. Zapewnienie bezpieczeństwa w systemie Windows Vista
  5. Sposób # 101: Ochrona domowej sieci bezprzewodowej
   1. Zmiana hasła administratora
   2. Wyłączanie rozgłaszania identyfikatora SSID
   3. Ograniczenie liczby adresów IP w sieci
   4. Sprawdzanie i filtrowanie adresów MAC
   5. Sprawdzanie dzienników routera i ruchu sieciowego
   6. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  6. Sposób # 102: Włączanie szyfrowania Wi-Fi
   1. Zobacz również
  7. Sposób # 103: Polowanie na dostęp Wi-Fi
   1. Mapowanie sieci bezprzewodowych
    1. Zobacz również
  8. Sposób # 104: Wysyłanie poczty z publicznych punktów dostępu
  9. Sposób # 105: Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z publicznych punktów dostępu
   1. Wyłączenie udostępniania plików
   2. Wyłączenie odnajdywania sieci
   3. Wyłączenie trybu ad-hoc
   4. Trzymanie danych na zaszyfrowanym dysku flash USB
   5. Zapewnienie bezpieczeństwa za pomocą wirtualnych sieci prywatnych (VPN)
   6. Wyłączenie bezprzewodowej karty sieciowej
   7. Uwaga na sąsiednich internautów
   8. Wystrzegajmy się fałszywych hotspotów
   9. Włączenie zapory sieciowej
    1. Zobacz również
  10. Sposób # 106: Własna antena bezprzewodowa
   1. Ogólny zarys projektu
   2. Instrukcja montażu anteny puszkowej 802.11b
    1. Testowanie anteny
   3. Instrukcja montażu anteny 802.11 wykonanej z talerza anteny Primestar
  11. Sposób # 107: Korzystanie ze słuchawki Bluetooth w systemie Vista
   1. Stos Bluetooth w systemie Windows Vista
   2. Instalacja sterowników Bluetooth dostarczonych przez producenta
    1. Zobacz również
 10. 8. Bezpieczeństwo
  1. Sposób # 108: Modyfikacja funkcji kontroli konta użytkownika systemu Windows Vista
   1. Kontrola konta użytkownika i zwiększone uprawnienia
   2. Modyfikacje funkcji kontroli konta użytkownika
   3. Wyłączenie kontroli konta użytkownika
   4. Uruchamianie wiersza poleceń z prawami administratora
    1. Zobacz również
  2. Sposób # 109: Odblokowanie supertajnego konta administratora
   1. Zobacz również
  3. Sposób # 110: Usuwanie rootkitów
   1. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  4. Sposób # 111: Jak własnoręcznie pokonać programy typu spyware i inne złośliwe oprogramowanie
  5. Sposób # 112: Kontrola połączeń wychodzących w zaporze systemu Windows Vista
  6. Sposób # 113: Wybijanie otworu ratunkowego w zaporze
   1. Przepuszczanie programu przez zaporę
   2. Przepuszczanie usługi przez zaporę
    1. Windows XP
    2. Windows Vista
   3. Zapora systemu Windows blokuje udostępnianie plików
  7. Sposób # 114: Śledzenie aktywności zapory za pomocą dziennika Zapory systemu Windows
   1. Zobacz również
  8. Sposób # 115: Ochrona prywatności przez usuwanie metadanych w systemie Windows Vista
   1. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  9. Sposób # 116: Wyłączanie irytujących przypomnień o rejestracji programu
  10. Sposób # 117: Korzystanie z funkcji BitLocker z kluczem USB w systemie Windows Vista
  11. Sposób # 118: Ukrywanie zawartości plików i folderów za pomocą szyfrowania
   1. Szyfrowanie plików i folderów
   2. Odszyfrowywanie plików i folderów
   3. Udostępnianie zaszyfrowanych plików innym użytkownikom
   4. Szyfrowanie i odszyfrowywanie z poziomu wiersza poleceń
  12. Sposób # 119: Tworzenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN)
   1. Wirtualna sieć prywatna w Windows XP
   2. Wirtualna sieć prywatna w Windows Vista
   3. Nawiązywanie połączenia z VPN
 11. 9. Aplikacje, Home Server i kopie zapasowe
  1. Sposób # 120: Szybkie sposoby na Worda 2007
   1. Wyłączenie Wstążki
   2. Korzystanie ze Wstążki za pomocą skrótów klawiszowych
   3. Dodawanie poleceń do paska Szybki dostęp
  2. Sposób # 121: Pisanie blogów za pomocą programu Word 2007
   1. Ulepszenia sposobu
  3. Sposób # 122: Tworzenie bloków konstrukcyjnych wielokrotnego użytku w programie Word 2007
   1. Ulepszenia sposobu
  4. Sposób # 123: Nowe polecenia programu Word 2007
   1. Menu Plik
   2. Menu Edycja
   3. Menu Widok
   4. Menu Wstaw
   5. Menu Format
   6. Menu Narzędzia
   7. Menu Tabela
   8. Menu Okno
  5. Sposób # 124: Zmniejszanie rozmiaru obrazów w dokumentach pakietu Office
   1. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  6. Sposób # 125: Pobieranie notowań giełdowych w czasie rzeczywistym w programie Excel
   1. Ulepszenia sposobu
  7. Sposób # 126: Otwieranie i tworzenie dokumentów pakietu Office bez użycia programów Word lub Excel
   1. Zobacz również
  8. Sposób # 127: Tworzenie własnych plików PDF
   1. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  9. Sposoby na Windows Home Server
  10. Sposób # 128: Dostosowywanie kopii zapasowych tworzonych przez system Windows Home Server
  11. Sposób # 129: Nawiązywanie zdalnego połączenia z Windows Home Server przez internet
   1. Adresy IP a Windows Home Server
   2. Konfiguracja połączenia
   3. Nawiązywanie połączenia
   4. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  12. Sposób # 130: Zdalne kontrolowanie komputera przy użyciu Windows Home Server
   1. Zobacz również
  13. Sposoby na kopie zapasowe
  14. Sposób # 131: Modyfikacje ustawień kopii zapasowych w systemie Windows Vista
  15. Sposób # 132: Korzystanie z programu Ntbackup w systemie Windows Vista
   1. Ulepszenia sposobu
  16. Sposób # 133: Najlepsze strategie wykonywania kopii zapasowych
   1. Sprzęt do wykonywania kopii zapasowych
   2. Organizacja struktury katalogów z danymi
   3. Strategia rotacji kopii zapasowych
   4. Wybór oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych
  17. Sposób # 134: Kontrola zajętości przestrzeni dyskowej przez funkcję przywracania systemu w Windows Vista
   1. Ulepszenia sposobu
  18. Sposoby na stare gry
  19. Sposób # 135: Uruchamianie 16-bitowych aplikacji DOS i Windows
   1. Niektóre dobre gry DOS-owe
   2. Aplikacje użytkowe DOS
   3. Ulepszenia sposobu
  20. Sposób # 136: Emulacja konsoli Nintendo Entertainment System
   1. RockNES
   2. FCE Ultra
   3. NEStopia
   4. Nessie
  21. Sposób # 137: Emulacja konsoli Game Boy na komputerze stacjonarnym
   1. Emulacja konsoli Game Boy i Game Boy Advance
   2. Konfiguracja BGB
   3. Emulacja konsoli Game Boy Advance
   4. Więcej o emulatorze Boycott
 12. 10. Grafika i multimedia
  1. Sposób # 138: Skonfigurowanie komputera do nagrywania programów telewizyjnych
   1. Wybór odpowiedniego sprzętu
   2. Tunery TV
   3. Konfiguracja programu Windows Media Center w systemie Vista
   4. Nagrywanie programów telewizyjnych
    1. Zobacz również
  2. Sposób # 139: Usuwanie reklam z nagranych programów telewizyjnych
   1. Ulepszenia sposobu
  3. Sposób # 140: Tworzenie własnej składanki programów TV
   1. Zobacz również
  4. Sposób # 141: Nagrywanie programów telewizyjnych na płytę DVD bezpośrednio z programu Windows Media Center
   1. Zobacz również
  5. Sposób # 142: Zgrywanie płyt DVD do programu Media Center
  6. Sposób # 143: Poprawa wyświetlania plików wideo i animacji
  7. Sposób # 144: Wybór najlepszych ustawień publikacji wideo w programie Windows Movie Maker
  8. Sposób # 145: Przesyłanie plików wideo do serwisu YouTube
   1. Przesyłanie pliku wideo zapisanego na dysku twardym
   2. Przesyłanie filmu nagrywanego na żywo
   3. Przesyłanie filmu z telefonu komórkowego
  9. Sposób # 146: Kopiowanie kaset VHS na płyty DVD
   1. Kopiowanie kaset VHS na płyty DVD za pomocą cyfrowej kamery wideo
   2. Tworzenie połączenia za pomocą kabli S-Video
   3. Tworzenie połączenia za pomocą kabla kompozytowego
   4. Konwersja analogowego sygnału wideo do postaci cyfrowej
   5. Transfer sygnału wideo
    1. Zobacz również
  10. Sposób # 147: Przechowywanie plików dowolnego typu w odtwarzaczu Zune
   1. Zobacz również
  11. Sposób # 148: Oglądanie filmów DVD w odtwarzaczu Zune
   1. Zobacz również
  12. Sposób # 149: Usuwanie muzyki z komputera bez usuwania jej z odtwarzacza Zune
  13. Sposób # 150: Odtwarzanie plików wideo z serwisu YouTube za pomocą odtwarzacza Zune
   1. Zobacz również
  14. Sposób # 151: Kopiowanie nagranych programów telewizyjnych do odtwarzacza Zune
   1. Zobacz również
  15. Sposób # 152: Porządkowanie zdjęć przy użyciu metadanych
   1. Edycja i dodawanie oznakowań do zdjęć
   2. Korzystanie z innych metadanych
   3. Ulepszenia sposobu
  16. Sposób # 153: Wyświetlanie zdjęć RAW w Galerii fotografii systemu Windows
  17. Sposób # 154: Maksimum dźwięku
  18. Sposób # 155: Konwersja płyt gramofonowych i kaset do plików MP3
 13. 11. Wydajność systemu
  1. Sposób # 156: Tworzenie okrojonej instalacji systemu Vista
  2. Sposób # 157: Poprawa wydajności procesorów wielordzeniowych
   1. Zobacz również
  3. Sposób # 158: Przyśpieszanie komputera za pomocą mechanizmu ReadyBoost
   1. Co robić, jeśli napęd flash nie przejdzie testu?
   2. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  4. Sposób # 159: Wymuszenie zgodności z ReadyBoost dla dowolnego napędu flash
   1. Zobacz również
  5. Sposób # 160: Jak najskuteczniej wykorzystać pamięć RAM
   1. Lepsze wykorzystanie pamięci dzięki Menedżerowi zadań
   2. Ogólne zasady lepszego wykorzystania pamięci RAM
    1. Zobacz również
  6. Przyspieszenie pracy dysku twardego dzięki defragmentacji
  7. Sposób # 161: Poprawa defragmentacji w systemie Windows XP
   1. Defragmentacja plików startowych
   2. Uruchamianie defragmentatora z poziomu wiersza poleceń
   3. Co zrobić, jeśli defragmentator nie chce zdefragmentować dysku?
  8. Sposób # 162: Bez użycia rąk — automatyczna defragmentacja w Windows XP
   1. Ulepszenia sposobu
  9. Sposób # 163: Planowanie defragmentacji w Windows Vista
  10. Sposób # 164: Defragmentacja pojedynczego pliku
  11. Sposób # 165: Wyszukiwanie niedomagań systemu Windows Vista
  12. Sposób # 166: Śledzenie wydajności systemu za pomocą konsoli Wydajność
   1. Konfiguracja dzienników
   2. Na co zwracać uwagę?
   3. Przeglądanie dzienników wydajności
   4. Alerty wydajności
  13. Sposób # 167: Śledzenie wydajności i niezawodności za pomocą monitora wydajności systemu Windows Vista
   1. Korzystanie z Monitora niezawodności
  14. Sposób # 168: Zwiększanie wydajności systemu za pomocą Menedżera zadań
   1. Karta Aplikacje
   2. Karta Procesy
   3. Karta Wydajność
   4. Monitorowanie użycia procesora
    1. Sprawdzanie użycia procesora przez poszczególne programy i procesy
    2. Śledzenie użycia procesora w czasie rzeczywistym
    3. Przydzielanie programom i procesom więcej mocy procesora
  15. Sposób # 169: Zarządzanie plikiem wymiany
   1. Ulepszenia sposobu
  16. Sposób # 170: Przyśpieszanie pracy dysków za pomocą technologii RAID
 14. 12. Sprzęt
  1. Sposób # 171: Modyfikacje obudowy komputera
   1. Zmiana koloru obudowy i monitora
   2. Łatwy dostęp do portów
   3. Podświetlenie
  2. Sposób # 172: Odtwarzacz Zune jako dysk twardy USB
  3. Sposób # 173: Instalacja większego dysku twardego w odtwarzaczu Zune
   1. Zobacz również
  4. Sposób # 174: Rozwiązywanie problemów sprzętowych za pomocą Menedżera urządzeń
   1. Zobacz również
  5. Sposób # 175: Odkrywanie ukrytego sprzętu w Menedżerze urządzeń
   1. Ulepszenia sposobu
  6. Sposób # 176: Uzyskanie wyczerpującej listy wszystkich sterowników
   1. Ulepszenia sposobu
    1. Zobacz również
  7. Sposób # 177: Wyłączenie trybu uśpienia hybrydowego w systemie Windows Vista
  8. Sposób # 178: Szybki sposób na przetaktowanie procesora
   1. Zobacz również
  9. Sposób # 179: Chłodzenie procesora
  10. Sposób # 180: Przetaktowywanie kart graficznych
  11. Sposób # 181: Instalacja karty graficznej
  12. Sposób # 182: Rozwiązywanie problemów ze sprzętem
   1. Problem: Po włączeniu zasilania nic się nie dzieje
   2. Problem: Komputer wydaje się uruchamiać normalnie, ale monitor pozostaje ciemny
   3. Problem: Po podłączeniu komputera do zasilania (lub po włączeniu za pomocą głównego włącznika) zasilacz uruchamia się na krótko, po czym się wyłącza
   4. Problem: Po włączeniu zasilania dioda napędu dyskietek świeci się bez przerwy, a system się nie uruchamia
   5. Problem: napęd optyczny zdaje się odtwarzać płyty CD-Audio, ale z głośników nie wydobywa się żaden dźwięk
   6. Problem: Dyski SATA nie są rozpoznawane
   7. Problem: Monitor wyświetla teksty rozruchowe BIOS-u, ale system się nie uruchamia i nie pojawia się żaden komunikat błędu
   8. Problem: Monitor wyświetla komunikat błędu „Hard Drive Failure” lub podobny
   9. Problem: Monitor wyświetla komunikat: „No Boot Device”, „Missing Operating System” lub podobny
   10. Problem: Komputer odmawia rozruchu z napędu optycznego
   11. Problem: Przy pierwszym włączeniu zasilania słychać wysoki, przenikliwy pisk
 15. 13. Rejestr i Edytor zasad grupy
  1. Różnice między rejestrem w systemie Windows Vista a Windows XP
  2. Sposób # 183: Nie taki rejestr straszny
   1. Pięć logicznych gałęzi rejestru
   2. Klucze i wartości
   3. Uruchamianie Edytora rejestru
   4. Dodawanie i usuwanie kluczy i wartości
    1. Zobacz również
  3. Sposób # 184: Sposoby oparte na rejestrze
   1. Automatyczne zamykanie programów przy wyłączaniu komputera
   2. Blokada wyłączania systemu
   3. Zmiana nazwy zarejestrowanego użytkownika i firmy
   4. Zmiana czasu oczekiwania dla programów
   5. Wyłączenie ostrzeżenia o braku miejsca na dysku
   6. Zmiana domyślnego położenia instalowanych programów
   7. Umożliwienie przejścia laptopa w stan oszczędzania energii
   8. Zmiana wielkości bufora myszy i klawiatury
  4. Sposób # 185: Bezpieczna edycja rejestru za pomocą plików .reg
   1. Usuwanie kluczy rejestru i wartości za pomocą plików .reg
   2. Ochrona rejestru przez zmianę domyślnej akcji dla dwukrotnego kliknięcia pliku .reg
   3. Zmiana domyślnego edytora dla plików .reg
  5. Sposób # 186: Lepsze kopie zapasowe rejestru
  6. Sposób # 187: Śledzenie i przywracanie zmian w rejestrze za pomocą narzędzia RegSpy
   1. Zobacz również
  7. Sposób # 188: Sposoby na Windows z zastosowaniem Edytora zasad grupy
 16. A. Twórcy książki
  1. O autorze
  2. Współautorzy
 17. Indeks
 18. Copyright