Dodatek A. Twórcy książki

O autorze

Preston Gralla jest autorem blisko 40 książek, w tym Windows Vista in a Nutshell (wyd. O’Reilly) oraz 100 sposobów na Windows XP PL i Windows Vista. Leksykon kieszonkowy (Helion). Współpracuje z czasopismem „Computerworld”, pisuje na tematy techniczne dla wielu ogólnokrajowych czasopism i gazet, takich jak „The Los Angeles Times”, „USA Today”, „Dallas Morning News” (gdzie prowadzi własną kolumnę techniczną), „PC World”, „PC Magazine” i innych.

Książki Gralli zostały przetłumaczone na 20 języków i sprzedały się na całym świecie w setkach tysięcy egzemplarzy. Jego komentarze na tematy techniczne trafiły do audycji All Things Considered w National Public Radio, a on sam zdobył nagrodę za popularyzowanie informatyki ...

Get System Windows. Najlepsze rozwiązania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.