Rozdział 6. Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna — ciężko z nią żyć, ale nie można się bez niej obejść. Trudno byłoby wskazać inną technologię, która tak bardzo zmieniła sposób, w jaki się komunikujemy. Dzięki niej niezmiernie łatwo możemy utrzymać kontakt z przyjaciółmi i rodziną oraz prowadzić interesy. Ale oprócz tego czyni nasze życie niesłychanie irytującym... pomyślmy tylko o spamie.

Prawdopodobnie nie wykorzystujemy w pełni poczty elektronicznej. Możemy być nękani spamem, Outlook może blokować nam dostęp do załączników, a jeśli korzystamy z poczty Gmail, zbyt wiele czasu zabierają nam niepotrzebne zadania.

W tym rozdziale poznamy sposoby związane z pocztą Gmail, programami Outlook i Outlook Express, metody zwalczania spamu oraz wiele ...

Get System Windows. Najlepsze rozwiązania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.