Rozdział 9. Aplikacje, Home Server i kopie zapasowe

Ile jest wart sam system operacyjny?

Niewiele. Aby cokolwiek zrobić, potrzebne są jeszcze odpowiednie aplikacje. Dlatego ten rozdział zawiera masę sposobów związanych z aplikacjami takimi jak Microsoft Office i inne. Wyjaśniono m.in. jak samemu utworzyć plik PDF, jak pisać blogi za pomocą programu Word 2007 i jak zautomatyzować pracę programu Excel, aby pobierał notowania giełdowe w czasie rzeczywistym i je aktualizował.

Ponadto rozdział ten zawiera sposoby związane z najnowszym produktem Microsoftu, systemem Windows Home Serwer. Umożliwia on udostępnianie plików i treści multimedialnych w całej sieci, wykonywanie kopii zapasowych dysków poszczególnych komputerów, a nawet daje możliwość zdalnego ...

Get System Windows. Najlepsze rozwiązania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.