Rozdział 11. Wydajność systemu

Od czasu pojawienia się pierwszej wersji Windows wszyscy wciąż narzekają na wydajność systemu. Jeśli chodzi o komputery, dla użytkowników liczą się tylko trzy prędkości: szybko, szybciej i najszybciej, a każdy chce mieć najszybszy komputer.

W tym rozdziale znajdują się wszelkiego rodzaju sposoby na poprawę wydajności systemu. Przedstawiono tu prawdę — a nie reklamowe slogany — na temat funkcji ReadyBoost systemu Windows Vista, wykorzystującej nośniki pamięci flash USB, i wyjaśniono, jak wykorzystać do tego celu napędy USB nawet wtedy, gdy Vista twierdzi, że nie można ich użyć. Ponadto pokazano m.in.: jak utworzyć okrojoną instalację systemu, jak najskuteczniej wykorzystać pamięć RAM i jak zainstalować szybki dysk ...

Get System Windows. Najlepsze rozwiązania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.