Wstęp

Co nam przyjdzie ze sprzętu i oprogramowania, w którym nie możemy nic zmienić? W duecie z tą książką nie przyniosą one żadnego pożytku.

W przypadku sprzętu i oprogramowania dla Windows istnieje szczególnie dużo sztuczek. Jak się przekonamy, niemal na wszystko jest jakiś sposób. Można całkowicie zmienić interfejs systemu Windows Vista (lub Windows XP). Przedstawię tu sposoby umożliwiające pozbycie się uciążliwego okna dialogowego Kontrola konta użytkownika, przyspieszenie systemu za pomocą mechanizmu ReadyBoost i zmianę interfejsu Windows Aero. Jeśli chcemy przerobić obudowę swojego komputera, poznać sposoby modyfikacji odtwarzacza Zune, zastąpić oprogramowanie sprzętowe swojego domowego routera w celu wprowadzenia do niego zaawansowanych ...

Get System Windows. Najlepsze rozwiązania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.