Rozdział 13. Zastosowania w obszarze opieki zdrowotnej

W tym rozdziale przyjrzymy się analizie szeregów czasowych w kontekście opieki zdrowotnej. Przestudiujemy dwa odrębne przypadki: prognozowanie i nowcasting grypy oraz prognozowanie stężenia glukozy we krwi. Każdy z nich stanowi ważny przykład zastosowania analizy szeregów czasowych do typowych problemów zdrowotnych. Ponadto w obu przypadkach będziemy mieli do czynienia nie z rozwiązanymi problemami, lecz z zagadnieniami stanowiącymi tematy aktualnych badań prowadzonych zarówno przez naukowców, jak i przez firmy farmaceutyczne.

Przewidywanie grypy

Prognozowanie tygodniowych zmian współczynnika zachorowań na grypę na danym obszarze geograficznym jest odwiecznym i ciągle nierozwiązanym problemem. ...

Get Szeregi czasowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.