O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Interpretowanie wyników wyszukiwania

Z punktu widzenia marketingu wyszukiwania strony, które zwracają wyniki w odpowiedzi na zapytanie, są stronami wynikowymi (ang. search engine result pages — SERP). Każda wyszukiwarka zwraca wyniki w odrobinę innym formacie i będzie zawierać tzw. wyniki wyszukiwania pionowego (określoną treść nakierowaną na zapytanie na podstawie pewnych fragmentów składowych tego zapytania, których znaczenie omówimy w dalszej części tego rozdziału).

Układ stron wyszukiwania

Każda oddzielna sekcja w wyszukiwarce reprezentuje inny rodzaj dostarczanej przez nią informacji. Oto definicje tego, co każda taka sekcja sobą reprezentuje:

Nawigacja pionowa

Każda wyszukiwarka oferuje możliwość wyszukiwania różnych grup treści, w tym obrazów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required