O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Określanie zamiarów użytkownika i zwracanie trafnych, aktualnych treści

Nowoczesne komercyjne wyszukiwarki polegają na nowej dziedzinie wiedzy zwanej wydobywaniem informacji (ang. information retrieval — IR). Ten dział nauki powstał w drugiej połowie dwudziestego wieku, gdy systemy wyszukiwania zaczęły zasilać komputery w bibliotekach, ośrodkach badawczych i rządowych laboratoriach. Już we wczesnej fazie pracy na tymi systemami naukowcy zdali sobie sprawę, że w wyszukiwaniu istotną rolę odgrywają dwa czynniki: trafność i waga (oba zdefiniowaliśmy we wcześniejszej części tego rozdziału). Aby zmierzyć te czynniki, wyszukiwarki przeprowadzają analizę dokumentu (w tym analizę semantyczną idei we wszystkich dokumentach) i analizę odnośników.

Analiza ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required