O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Czynniki rankingowe

Raz na jakiś czas grupa SEOmoz wysyła ankietę, która ma pomóc ustalić, które z czynników rankingowych są postrzegane jako najważniejsze wśród czołowych specjalistów SEO (http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors). Oto dziewięć najczęściej wskazywanych aspektów:

  • Metryka linków na poziomie strony.

  • Autorytet linków na poziomie domeny.

  • Użycie słów kluczowych na poziomie strony.

  • Użycie słów kluczowych na poziomie domeny.

  • Metryka działań społecznych na poziomie strony.

  • Metryka marki na poziomie domeny.

  • Właściwości związane z wykorzystaniem słów kluczowych na poziomie strony.

  • Dane o ruchu i rodzajach zapytań na poziomie strony.

  • Właściwości związane z wykorzystaniem słów kluczowych na poziomie domeny.

Przeanalizujmy wspólnie każdy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required