O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wyszukiwarki pionowe

Wyszukiwanie pionowe jest pojęciem używanym w odniesieniu do niszowych lub wyspecjalizowanych wyszukiwarek, które skupiają swoje działanie wokół zdefiniowanego zbioru danych. Przykładami tego typu rozwiązań w największych wyszukiwarkach są sekcje wyszukiwania obrazów, filmów, wieści ze świata czy blogów. Z zewnątrz nie wygląda to na coś niezwykłego, jednak z punktu widzenia SEO ten typ wyszukiwania różni się znacznie od standardowego działania wyszukiwarek.

Pionowe wyniki wyszukiwania stwarzają nowe okazje dla specjalisty SEO. Wysoka pozycja w tych typach wyszukiwań może być równoznaczna z zajęciem wysokiego miejsca w klasycznych rankingach — zdarza się nawet, że jest ważniejsza od „dziesięciu niebieskich linków” prezentowanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required