O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ruch sieciowy a zamiar użytkowników

Zgodnie z treścią podrozdziału „„Wyszukiwarki i cel ich istnienia”” internauci wprowadzają różne typy zapytań. Dzielą się one na trzy kategorie:

Zapytania nawigacyjne

Zapytanie, które zostało wysłane przez użytkownika pragnącego dotrzeć na konkretną witrynę lub stronę (użytkownik wpisuje nazwę firmy, np. Gadżety Acme Co.).

Zapytanie informacyjne

Zapytanie to jest wykonywane w celu znalezienia odpowiedzi na dane pytanie, gdy nie ma się na uwadze żadnego konkretnego źródła (np. wynik meczu finałowego Euro 2012).

Zapytanie transakcyjne

Osoba, która wpisuje hasło aparat cyfrowy, może chcieć zakupić nowy aparat, lecz raczej na pewno wyszukuje informacji na temat aparatów. Jest to przykład początkowego zapytania transakcyjnego, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required