O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie planu SEO przed rozpoczęciem konstruowania witryny

Wśród twórców witryn panuje opinia, że optymalizacja wyszukiwania powinna zostać zintegrowana ze strategią rozwoju witryny tak szybko jak się da, a zacząć należy od wyboru systemu zarządzania treścią (ang. content management system — CMS) i planowania architektury pojedynczych stron. Jak przekonasz się w rozdziale, specjaliści SEO mają wiele do powiedzenia w obu tych obszarach. Oczywiście wiele przedsiębiorstw dowiaduje się o potrzebie zastosowania praktyk SEO dopiero po tym, jak zbudują własne witryny, co oznacza, że powinny zacząć posługiwać się odpowiednimi metodologiami od zaraz.

Strategie SEO składają się z wielu ruchomych części i wszelkie decyzje w tym obszarze mogą mieć wpływ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required