O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

SEO a sprzedaż internetowa

Jedną z najbardziej bezpośrednich strategii pobierania zysków z SEO jest nakierowanie właściwego ruchu do sklepu internetowego, aby podnieść sprzedaż. Ruch jest jednym z najcenniejszych zasobów w sieci, głównie dlatego, że wpisując hasło, użytkownicy wyrażają konkretny cel, a gdy pokrywa się on z produktem lub marką sprzedawaną w sklepie, stopień konwersji zysku jest bardzo wysoki.

Badacze z Forrester Research oszacowali, że wskaźnik zysków ze sprzedaży internetowej w 2015 roku wyniesie 279 miliardów dolarów (http://www.forrester.com/rb/Research/us_online_retail_forecast%2C_2010_to_2015/q/id/58596/t/2). Biorąc pod uwagę samą objętość strumienia pieniędzy w sieci, nie dziwi, że SEO dla sklepów internetowych jest tak konkurencyjną ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required