O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

SEO i ideologiczny wpływ

Dla osób, które chcą zawładnąć opinią publiczną (lub prywatną) w tym czy innym temacie, SEO może być potężnym narzędziem. Promując opinie i treści w wynikach wyszukiwania danego tematu, możesz wpłynąć na światopogląd dużych rzeszy ludzi. Politycy, stowarzyszenia polityczne i osoby prywatne są najczęstszymi beneficjentami tego typu usług, ale tego rodzaju taktyki można użyć w innych kontekstach, od teologicznego, przez technologiczny, po społeczny.

Oto kilka kluczowych czynników, które można wziąć pod rozwagę przy pracy nad strategią SEO pod kątem wpływu ideologicznego:

Kiedy opłaca się wykorzystać SEO w rozprzestrzenianiu ideologicznego wpływu

Z praktyk SEO warto skorzystać, gdy celem jest zmiana sposobu myślenie i wpłynięcie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required