O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wnioski

Ogólnie rzecz ujmując, Twoje cele, techniki i strategie muszą wynikać jedne z drugich. W trakcie ich ustalania należy wziąć pod uwagę rynek, stan przedsiębiorstwa i konkurencji. Najlepszą strategią jest ta, które pozwoli Ci najszybciej osiągnąć Twoje cele. Nie rozmieniaj się na drobne. Pamiętaj, żeby zadać sobie trudne pytania.

  • Czy Twoja firma tak naprawdę potrzebuje jedynie albo bezpośrednich sprzedaży, albo ruchu, albo rozbudowania marki, czy jednocześnie różnych zestawień i wariantów wszystkich tych trzech czynników?

  • Czy Twój przekaz ma trafić do określonej grupy osób?

  • Czy dana organizacja (marka) jest celem ataków, które trzeba ograniczyć lub kontrolować?

  • Czy firma sprzedaje produkty lub usługi bezpośrednio w sieci lub poprzez ustanowione ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required