O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Pierwsze kroki w SEO

DZIAłANIA SEO WYMAGAJą PRZYGOTOWANIA I PRZEMYśLENIA, żeby można było osiągnąć w nich najlepsze rezultaty. SEO powinno być wzięte pod uwagę i wdrożone we wszystkich fazach rozwoju projektu. Praktyki SEO wpływają bowiem na architekturę witryny (w tym wybór systemu zarządzania treścią — CMS), plan marketingowy (w tym branding) i wiele innych aspektów. W tym rozdziale przedstawimy fazy początkowe projektu SEO, w tym:

  • Przygotowanie planu SEO.

  • Wykonanie technicznego audytu witryny.

  • Określenie punktu odniesienia w celu pomiaru rezultatów i postępu.

Tymi aspektami warto się zająć już na początku.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required