O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Główne elementy planowania

Każdy doświadczony konsultant SEO powie Ci, że elementy strategii SEO powinny znaleźć się w Twoim planie na długo przed uruchomieniem witryny. Zarys Twojej strategii powinien być gotowy, nim podejmiesz najprostsze decyzje dotyczące rodzaju wykorzystanej technologii. Niestety nie zawsze jest to możliwe — często zdarza się, że specjalista SEO rozpoczyna pracę nad już istniejącą witryną.

Niezależnie od tego, kiedy zaczniesz działać, musisz przygotować kilka komponentów planu, zanim w ogóle zabierzesz się za przygotowanie pierwszego znacznika title.

Wybór technologii

Jak już wiesz, SEO jest procesem technicznym i jako taki wpływa na główne wybory technologiczne. Prosta kwestia wyboru systemu zarządzania treścią może wpłynąć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required