Główne elementy planowania

Każdy doświadczony konsultant SEO powie Ci, że elementy strategii SEO powinny znaleźć się w Twoim planie na długo przed uruchomieniem witryny. Zarys Twojej strategii powinien być gotowy, nim podejmiesz najprostsze decyzje dotyczące rodzaju wykorzystanej technologii. Niestety nie zawsze jest to możliwe — często zdarza się, że specjalista SEO rozpoczyna pracę nad już istniejącą witryną.

Niezależnie od tego, kiedy zaczniesz działać, musisz przygotować kilka komponentów planu, zanim w ogóle zabierzesz się za przygotowanie pierwszego znacznika title.

Wybór technologii

Jak już wiesz, SEO jest procesem technicznym i jako taki wpływa na główne wybory technologiczne. Prosta kwestia wyboru systemu zarządzania treścią może wpłynąć ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.