O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Proces budowy witryny i definiowanie graczy

Zanim przystąpisz do wdrażania praktyk SEO, absolutnie najważniejszą kwestią jest zidentyfikowanie docelowych użytkowników witryny i treści, jakie chcesz im przekazać, oraz określenie, jak trafna jest treść będąca w Twoim posiadaniu. Nie ma narzędzi projektanckich ani języków programowania, dzięki którym mógłbyś się tego wszystkiego dowiedzieć. Działy marketingowe, reklamowe i PR w Twojej firmie ustanowiły swoje cele, a Twoim zadaniem jest wdrożenie ich w swoich działaniach.

Twój zespół specjalistów SEO powinien być elastyczny i wielodyscyplinarny — składać się z menedżera zespołu, grupy technicznej, grupy twórczej, analityków danych (jeśli masz do nich dostęp) oraz głównych decydentów w zespołach marketingu, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required