O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ocena postępu

Mierzenie wyników zmian spowodowanych przez działania SEO jest wyzwaniem samym w sobie częściowo dlatego, że zmiany ten mają charakter kompleksowy, a częściowo z powodu rozłożenia ich w czasie — mogą minąć całe miesiące, nim podjęta decyzja przyniesie korzyści w postaci zwiększonego ruchu lub wyższej pozycji rankingowej. Trudność ta jednak tylko zwiększa wagę pomiaru zysków i odpowiedzialność za rezultaty. Ten podrozdział poświęcony jest metodom pomiaru wyników Twojej kampanii SEO.

Utrzymanie rozkładu zmian na witrynie w czasie

Wskazane jest prowadzenie dziennika zmian na witrynie. Jeżeli nie będziesz się trzymał rozkładu zajęć (który może mieć formę prostego arkusza kalkulacyjnego lub nawet skomplikowanego wizualnego diagramu przepływu), ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required