O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Pomiary rankingowe

Właściciele witryn uwielbiają sprawdzać, jak radzą sobie one w rankingach. Wiele firm traktuje pozycję rankingową jako miarę skuteczności strategii SEO w czasie, lecz nie jest to do końca właściwe, a to z kilku powodów. Oto kilka problemów związanych z pomiarami miejsca w rankingach:

  • Wyniki wyszukiwania w Google nie są spójne:

    • Różne położenie geograficzne (nawet to, że użytkownicy znajdują się w różnych miastach w tym samym kraju) wpływa na zróżnicowanie wyników wyszukiwania.

    • Różne centra danych, do których odwołują się zapytania, zwracają różne wyniki (dwa identyczne zapytania mogą odwołać się do różnych centrów danych, nawet jeśli pochodzą one z tego samego miejsca).

    • Wyniki wyszukiwania są personalizowane dla zalogowanych użytkowników ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required