Identyfikowanie źródeł ruchu sieciowego i pomiary jego intensywności

Najbardziej fundamentalnym celem wszystkich projektów SEO powinno być zrealizowanie założeń biznesowych. W przypadku większości przedsiębiorstw wiąże się to z generowaniem większego dochodu przy dobrym wskaźniku zwrotu inwestycji. Przed ustaleniem wpływu ROI specjalista SEO powinien skupić swoje wysiłki na zwiększeniu ilości przychodzącego na witrynę ruchu. Ten cel jest znacznie bardziej ważny niż uzyskanie dobrego miejsca w rankingu czy uzyskanie dodatkowych linków. Lepiej nakierowany ruch sieciowy przekłada się na większy zysk dla biznesu (lub większy stopień konwersji w przypadku witryn, które nie mają na celu sprzedaży produktów i usług).

Nowoczesne narzędzia analityczne znacznie ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.