O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Identyfikowanie źródeł ruchu sieciowego i pomiary jego intensywności

Najbardziej fundamentalnym celem wszystkich projektów SEO powinno być zrealizowanie założeń biznesowych. W przypadku większości przedsiębiorstw wiąże się to z generowaniem większego dochodu przy dobrym wskaźniku zwrotu inwestycji. Przed ustaleniem wpływu ROI specjalista SEO powinien skupić swoje wysiłki na zwiększeniu ilości przychodzącego na witrynę ruchu. Ten cel jest znacznie bardziej ważny niż uzyskanie dobrego miejsca w rankingu czy uzyskanie dodatkowych linków. Lepiej nakierowany ruch sieciowy przekłada się na większy zysk dla biznesu (lub większy stopień konwersji w przypadku witryn, które nie mają na celu sprzedaży produktów i usług).

Nowoczesne narzędzia analityczne znacznie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required