O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wykorzystywanie zasobów biznesowych w kontekście SEO

Większość przedsiębiorstw i innych organizacji dysponuje wartościowymi zasobami poza witryną, które można wykorzystać do poprawy jakości i ilości ruchu sieciowego otrzymywanego w wyniku przestrzegania technik optymalizacji wyszukiwania. Zastosowanie części z nich omówimy w kolejnych podrozdziałach.

Inne domeny, do których masz dostęp

Jeżeli dysponujesz wieloma domenami, warto rozważyć kilka kwestii:

  • Czy możesz użyć przekierowania 301 w tych domenach w kierunku Twojej głównej domeny lub do podfolderu jej witryny, aby czerpać dodatkowe zyski?

  • Czy nazwy tych domen odpowiadają pożądanym słowom kluczowym, dzięki czemu mogłyby one hostować mikrowitryny?

  • Czy utrzymujesz te domeny jako oddzielne witryny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required