O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podejście tradycyjne — znajomość domeny, analiza treści witryny

Jedną z najmądrzejszych rzeczy, którymi możesz się zająć, zaczynając pracę nad badaniem słów kluczowych, jest zorganizowanie burzy mózgów z głównymi pracownikami przedsiębiorstwa jeszcze przed sięgnięciem po narzędzia. Dzięki temu odkryjesz wiele popularnych haseł. Również w ten sposób ustalisz, czy sposób myślenia Twojej organizacji odbiega od sposobu myślenia użytkowników — jeśli tak jest, będziesz musiał dostosować swoje działania.

Długi ogon wyszukiwania

Rysunek 5-1. Długi ogon wyszukiwania

Zacznij od przygotowania listy terminów i fraz, które dotyczą Twojej firmy i tego, co ona oferuje na swojej witrynie. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required