O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Określanie wartości hasła i potencjalnego wskaźnika ROI

Gdy już zdobędziesz surowe słowa kluczowe, wykonawszy odpowiednią analizę za pomocą wybranych narzędzi, następnym krokiem jest dokonanie oceny wartości oraz współczynnika ROI wybranych haseł. Niestety, nie istnieje jedna prosta metoda, która by na to pozwalała, lecz wspólnie przeanalizujemy kilka technik poniżej.

Oszacowanie wartości, trafności i współczynnika konwersji

Analizując kluczowe słowa dla swojej witryny, należy wziąć pod uwagę trzy czynniki: wartość hasła, jego trafność i potencjalny stopień konwersji. Jeżeli słowo kluczowe osiąga wysokie rezultaty we wszystkich tych kryteriach, najprawdopodobniej warto zoptymalizować swoją witrynę pod jego kątem.

Określanie wartości słów kluczowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required