O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Trendy, okresowość i okresowe fluktuacje w popycie na słowa kluczowe

Jednym z bardziej subtelnych aspektów analizy słów kluczowych i każdej w pełni rozwiniętej strategii SEO jest prosty fakt: wykorzystanie słów kluczowych w sieci jest różne w różnych okresach czasu. Przykładowo: zbliżające się daty ważniejszych świąt powodują nagły wzrost użycia związanych z nimi słów kluczowych. Najbardziej oczywistymi przykładami są zapytania: przebrania na Halloween, prezenty na Gwiazdkę czy kartki walentynkowe.

Jeżeli na Twojej witrynie mają znaleźć się takie świąteczne treści, jednym z priorytetów będzie pojawienie się ich w wynikach wyszukiwania w okresie przedświątecznym, tak by przejąć ruch sieciowy. Z uwagi na fakt, iż odkrycie i ocena nowych stron lub ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required