O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nakierowanie na słowa kluczowe

Wyszukiwarki stają przed nie lada wyzwaniem: na podstawie kilku słów w zapytaniu (a czasem tylko jednego wyrazu) muszą zwrócić listę trafnych wyników, uporządkować je pod względem wagi, mając nadzieję, że użytkownik znajdzie wśród nich to, czego szukał. Jako twórca stron i osoba odpowiedzialna za publikowanie nowych treści możesz ułatwić to zadanie wyszukiwarkom, używając tych samych terminów, których używają użytkownicy w zapytaniach, aby uzyskać wyższe miejsce i w zamian zostać nagrodzonym zwiększeniem ruchu sieciowego.

Tego typu działania od zawsze były krytyczną częścią optymalizacji wyników wyszukiwania i choć inne aspekty (takie jak linki) odgrywają bardzo istotną rolę w rankingach, wykorzystanie słów kluczowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required