O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Optymalizacja treści

Optymalizacja treści jest zagadnieniem, które wiąże się z prezentacją i architekturą tekstu, obrazów i multimediów na stronie, która ma zostać zoptymalizowana dla wyszukiwarek. Wiele rekomendacji przynosi drugorzędne efekty. Prawidłowe sformatowanie lub wygląd nie podniosą Twojej pozycji rankingowej bezpośrednio, ale poprzez nie zyskasz dodatkowe linki oraz kliknięcia, które przełożą się na zyski. Jeżeli będziesz regularnie stosował się do opisanych w tej sekcji praktyk, uzyskasz lepsze oceny ze strony wyszukiwarek oraz użytkowników, których zachowania wpływają na algorytmy wyszukiwarek.

Struktura treści

W kontekście tworzenia witryn SEO jest dyscypliną holistyczną, toteż nie dziwi, że formatowanie treści — jej prezentacja, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required