O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolowanie treści, plików cookie i identyfikatorów sesji

Zdarza się, że trzeba wybrać, co roboty indeksujące powinny przeskanować, a co zignorować w trakcie odwiedzin na Twojej witrynie. Ogólnie rzecz ujmując, przedstawiciele wyszukiwarek nazywają taką praktykę wyświetlania różnej treści dla wyszukiwarek i użytkowników maskowaniem (ang. cloaking) i uznają ją za zachowanie spamerskie, ponieważ łamie ono zasady korzystania z ich usług.

Prawdą jest jednak, że taktyki tej można użyć w uczciwy sposób w celach wolnych od niecnych zamiarów. W tym podrozdziale omówimy metody związane z wykorzystaniem plików cookie i identyfikatorów sesji.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie (zwany potocznie ciasteczkiem) jest małym plikiem tekstowym, który witryny mogą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required