Najlepsze techniki adaptacji domeny do wielojęzycznych witryn

Wiele firm działa na rynku międzynarodowym, co stawia przed Tobą nowe pytania. Czy umieścić wszystkie informacje o waszych produktach i usługach na tej samej domenie? Czy może warto wykupić odrębne domeny? Gdzie hostować nowe witryny? Odpowiedź na te pytania zależy głównie od czynników marketingowych i optymalizacyjnych. Poza nimi należy wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne: podatki, konieczność zarejestrowania fizycznej działalności gospodarczej do założenia domeny (wymagane np. we Francji, aby otrzymać domenę .fr).

Nakierowanie na konkretny kraj

Podstawą międzynarodowego nakierowania jest uświadomienie wyszukiwarkom, gdzie Twoje przedsiębiorstwo operuje, na tak wiele sposobów, jak to ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.