O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zaawansowane zagadnienia oceny odnośników przez wyszukiwarki

Wiele czynników wpływa na ocenę linków. Jak wcześniej nakreśliliśmy, podstawowymi kryteriami są autorytet, trafność, zaufanie i tekst kotwicy. Nie są one jednak jedynymi elementami równania.

Dodatkowe kryteria oceny linków

W poprzednich podrozdziałach omówiono fundamentalne czynniki oceny wartości linków.

Niezależność źródła

Link z Twojej własnej witryny na Twoją własną witrynę nie jest w żadnej mierze niezależnym głosem na Twój serwis. Inaczej mówiąc, wyszukiwarki zakładają, że sam ręczysz za swoje treści.

Pomyśl o tym w ten sposób: wszystkie odnośniki zewnętrzne nadają Twojej witrynie wartość rankingową, podczas gdy linki wewnętrzne służą do jej równomiernego rozprowadzenia po całym serwisie. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required