O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Typy gromadzenia linków

Istnieje mnóstwo strategii gromadzenia linków — zbyt wiele, aby pomieścić je wszystkie w tej książce. W tym podrozdziale przeanalizujemy kilka najczęściej stosowanych.

Opublikowanie popularnych treści

W myśl zasad naturalnego gromadzenia linków to na wydawcy spoczywa obowiązek dostarczenia ciekawych treści. Inni wydawcy muszą mieć naprawdę dobry powód, żeby zamieścić w swoich artykułach odnośniki prowadzące na Twoje strony — nie jest to coś, co zrobią bez zastanowienia. Opublikowanie wartościowych treści pozwoli Ci uzyskać takie linki.

Agresywni wydawcy mogą nawet dostosować swoją strategię publikacji artykułów do strategii gromadzenia linków. Nie oznacza to jednak, że powinni postawić strategię gromadzenia odnośników ponad ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required