O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wybór odpowiedniej strategii gromadzenia linków

Wydajna strategia gromadzenia linków opiera się na żmudnych badaniach i metodycznym tworzeniu strategii. Kampanie tego typu można stworzyć na wiele sposobów, a dokonanie złych wyborów może przełożyć się na słaby zwrot środków inwestycyjnych. Powinieneś też wziąć pod uwagę, jaka taktyka pozwoli zmaksymalizować zyski w dłuższym okresie.

Kolejnym czynnikiem jest kwestia dostępu do zasobów i skalowalność gromadzenia linków. Jeżeli Twoja witryna posiada 10 000 wejściowych linków, a w wyniku swej kampanii uzyskasz 100 dodatkowych odnośników podobnej wartości, nie zmieni to Twojej sytuacji (chyba że linki te wskazują na konkretne strony nakierowane na pojedyncze słowa kluczowe). Wybór typu kampanii powinien ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required