O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Więcej technik pozyskiwania linków z wykorzystaniem treści

Treść jest najważniejszym zasobem w gromadzeniu linków. Prawidłowe wykorzystanie jej potencjału — przy pomocy użytkowników i dzięki sieci — może wygenerować dodatkowe linki na Twoich stronach.

Syndykalizacja treści pod lupą

Idea syndykalizacji treści polega na przygotowaniu materiałów z zamiarem ich opublikowania na niezależnej witrynie. W zamian autor otrzymuje link do swojego serwisu. Praktyka ta nosi nazwę publikowania gościnnego i często jest stosowana względem blogów. Jeśli publikowane treści odnoszą się tematycznie do zawartości Twojej witryny, strategia ta jest uznawana za dopuszczalną przez wyszukiwarki, ponieważ zgadzając się na publikację tych treści, witryna wyraża swoje poparcie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required