O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Media społecznościowe a linki

Jeśli do równania dodasz media społecznościowe, efekt synergii może spotęgować wyniki Twojej pracy nad gromadzeniem linków. Korzystając z nowych możliwości, możesz rozprzestrzenić swoje treści wirusowo lub nawiązać współpracę z poważnymi partnerami.

Blogi i linki

Publikowanie artykułów na blogu może sprzyjać pojawianiu się linków. To, jak skuteczny będzie dany blog, zależy od jego treści, przestrzeni rynkowej i sposobu jego promowania przez wydawcę. Pierwszą rzeczą, jaką uświadomisz sobie, zakładając blog, jest to, że podejmujesz poważne zobowiązanie. Żaden blog nie osiągnie sukcesu, jeśli nie będzie aktywnie uaktualniany.

To, jak często powinny pojawiać się na nim nowe artykuły, zależy od zakresu tematycznego. W niektórych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required