O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wnioski

We wstępie do tego rozdziału zauważyliśmy, że głównym czynnikiem rankingowym są linki. Jeśli Twoje odnośniki będą dobrze zbudowane, ale konstrukcja Twojego konkurenta okaże się lepsza, jego biznes rozwinie się kosztem Twojego. Strategie uzyskiwania linków są zasadniczym elementem skutecznej kampanii SEO. Pamiętaj, że najlepsze linki to takie, które uznałbyś za wartościowe, nawet gdyby coś takiego jak wyszukiwarki nie istniało. Linki takie mogą samoczynnie nakierować ruch na Twoją witrynę — między innymi z tego powodu są w dalszej perspektywie tak ważne dla wyszukiwarek.

Budowanie linków jest procesem ciągłym. Każdy z autorów tej książki miał doświadczenia z kampaniami, których efekt został zmarnotrawiony w wyniku odejścia od dobrej strategii ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required