O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Rola mediów społecznościowych i danych użytkowników w generowaniu wyników wyszukiwania

WYSZUKIWARKI NIEUSTANNIE PRACUJĄ NAD POPRAWĄ trafności wyników wyszukiwania. Polega to na dopasowaniu wagi i mieszaniu różnych typów sygnałów rankingowych, z których korzystają, lub wdrożeniu nowych czynników w algorytmach. Są powody, by przypuszczać, że od 2010 roku wyszukiwarki przyznają coraz więcej wagi źródłom społecznym. W grudniu 2010 roku Google i Bing potwierdziły to w odpowiedzi na zapytania Danny’ego Sullivana (http://searchengineland.com/what-social-signals-do-google-bing-really-count-55389), a 10 stycznia 2012 roku Google ogłosiło program Search, plus Your World, który w zamierzeniach ma przenieść społeczne rekomendacje bezpośrednio ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required