O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Optymalizacja wyszukiwania specjalistycznego

WYSZUKIWARKI SPECJALISTYCZNE (TZW. PIONOWE) KONCENTRUJĄ się na konkretnych niszach treści sieciowych, w tym na obrazach, filmach, wiadomościach, podróżach i osobach. Wyszukiwarki te istnieją, by odpowiadać na zapytania użytkowników, którym tradycyjne, ogólne wyszukiwarki nie wystarczają.

Jednym z obszarów, w którym wyszukiwarki pionowe odnoszą szczególne sukcesy w porównaniu z ich ogólnymi odpowiednikami, jest zapewnienie trafnych wyników dla danej kategorii. Osiągają to na rozmaite sposoby: dokonują założeń na temat intencji użytkownika na podstawie wybranej formy wyszukiwania pionowego (pełne wyszukiwarki internetowe nie są zwykle wyposażone w tę opcję), wykonują nakierowane skanowanie, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required