Optymalizacja wyszukiwania lokalnego

W 2010 roku Bing opublikował dane, według których 53% odebranych przez tę wyszukiwarkę zapytań dotyczyło obszarów lokalnych (http://searchengineland.com/microsoft-53-percent-of-mobile-searches-have-local-intent-55556). W tym samym roku dane wydane przez Google wykazały, że w 20% przeprowadzonych wyszukiwań intencją było uzyskanie lokalnych rezultatów (https://sites.google.com/a/pressatgoogle.com/googleplaces/metrics). Biorąc pod uwagę fakt, iż stanowi to duży, wciąż rosnący segment, właściciele wyszukiwarek zdecydowali się zwiększyć bazę reklamodawców, przenosząc się agresywnie w obszar informowania o działalności lokalnej. Aplikacje w rodzaju Mapy Google, Yahoo! Local i Bing Maps połączyły w sobie funkcje ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.