O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Optymalizacja wyszukiwania obrazów

Optymalizacja obrazów może okazać się dobrą strategią w przypadku wielu rynków. Nawet jeśli masz wrażenie, że Twoja witryna jest trudna w optymalizacji pod kątem obrazów, w dalszym ciągu możesz skorzystać z możliwości, jakie w opracowaniu planu SEO mogą Ci zapewnić grafiki i fotografie.

Wiedz jednak, że niektóre witryny nie odnoszą z tego tytułu korzyści. Wielu właścicieli sklepów internetowych donosi o słabym stopniu konwersji w ruchu wygenerowanym przez tego typu wyszukiwanie i wiele wskazuje na to, że dużo osób przybywa na witryny z zamiarem kradzieży obrazów. Należy porównać zyski z wysokiej pozycji rankingowej w wyszukiwaniu obrazów z kosztami oraz z innymi okazjami do rozwoju SEO na stronie. Mimo wszystko ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required