O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Optymalizacja wiadomości, blogów i kanałów RSS w wyszukiwarkach

Wyszukiwarki wiadomości, blogów i kanałów RSS są kolejnym wartym uwagi obszarem. Prawidłowa optymalizacja nie tylko skieruje dodatkowy ruch na Twoją witrynę, ale również pozwoli Twojej firmie dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Zapewnienie sobie miejsca w wynikach wiadomości może Ci przynieść wysokiej jakości ruch lub sprawić, że zostaniesz zauważony przez redaktorów, dziennikarzy i blogerów. Ten rodzaj nagłośnienia przyniesie Ci wiele linków.

Blogi i kanały RSS oferują podobną dynamikę — możliwość dostarczenia użytkownikom treści za pośrednictwem nowych rozwiązań. Pojawia się tu społeczny aspekt blogów — w formie komentarzy i wzajemnych interakcji ich autorów.

Optymalizacja wykonana ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required