O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wyszukiwarki filmów i multimediów oraz wyszukiwarki dla urządzeń przenośnych

Wyszukiwarki dla urządzeń przenośnych i wyszukiwarki filmów przeżywają okres prosperity. Oba te rozwiązania stawiają nowe wyzwania i wymagają wyjątkowego podejścia.

Wyszukiwarki dla urządzeń mobilnych

Rynek wyszukiwarek dla urządzeń przenośnych rozwija się dynamicznie. Dnia 24 czerwca 2011 roku Paul Feng — kierownik grupy produktów reklam na urządzenia przenośne w Google — oświadczył: „Zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost popularności wyszukiwania przeprowadzanego na urządzeniach przenośnych; w ciągu dwóch lat liczba zadawanych zapytań wzrosła pięciokrotnie. Wskaźnik wzrostu jest porównywalny z liczbami z wczesnego okresu działalności Google na rynku komputerów stacjonarnych” ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required