O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wnioski

Optymalizacja treści w wyszukiwarkach specjalistycznych należących do głównych graczy na rynku oraz mniejszych firm jest na razie małym, ale wciąż rozrastającym się rynkiem, który oferuje wiele niewykorzystanych jeszcze szans. Optymalizując treści pod kątem odpowiednich wyszukiwarek, możesz uzyskać znaczną przewagę nad konkurencją. Może to wymagać wzbogacenia lub zmodyfikowania już istniejących treści, wprowadzenia w nich dodatkowych metadanych lub przesłania ich za pośrednictwem formularza bądź kanałów RSS do każdej wyszukiwarki. Może Ci się wydać, że będzie to od Ciebie wymagać dużego wysiłku, lecz jeśli dysponujesz właściwymi środkami, warto w to zainwestować. W ten sposób nie tylko poprawisz widoczność swojej witryny w wyszukiwarkach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required