O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Pomiary ruchu sieciowego

Zwykłe dane analityczne są wartościowe z punktu widzenia SEO. Oto kilka przykładów wykorzystania tych danych do osiągnięcia celów optymalizacyjnych:

  • Przeglądaj swoje codzienne raporty ze źródeł odwiedzin i otrzymanych linków (większość webmasterów klika link po jego zagnieżdżeniu, aby upewnić się, że działa).

  • Przejrzyj zapytania, którymi użytkownicy posłużyli się w wyszukiwarkach, żeby dostać się na Twoją witrynę, aby zidentyfikować hasła z długiego ogona.

  • Zmierz rezultaty swojej kampanii, śledząc wzrost konwersji w danym okresie.

  • Spróbuj zidentyfikować stracone szanse — tzn. hasła wyszukiwania oraz frazy, którymi kierowali się użytkownicy przybywający na Twoją witrynę i które nie spowodowały konwersji.

Narzędzie analityczne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required