Główne wskaźniki wydajności w optymalizacji nakierowanej na długi ogon

Czytając poprzednie rozdziały, zdążyłeś się przekonać, jak bardzo ważny z punktu widzenia SEO jest długi ogon wyszukiwania. Wyróżniamy kilka parametrów służących do oceny kondycji tego segmentu ruchu sieciowego. Niżej prezentujemy te zgodne z metodologią opracowaną przez dyrektora generalnego firmy Netconcepts — Briana Kliasa.

Stosunek liczby fraz kluczowych związanych z marką do wyrażeń z nią niezwiązanych

Jest to odsetek ruchu sieciowego wywodzącego się z naturalnych wyników dla słów kluczowych związanych i niezwiązanych z marką. Jeśli stosunek ten jest wysoki — co wskazuje, że w większości fraz kluczowych pojawia się Twoja marka — świadczy to o słabości Twojej strategii SEO. ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.