Główne wskaźniki wydajności w optymalizacji nakierowanej na długi ogon

Czytając poprzednie rozdziały, zdążyłeś się przekonać, jak bardzo ważny z punktu widzenia SEO jest długi ogon wyszukiwania. Wyróżniamy kilka parametrów służących do oceny kondycji tego segmentu ruchu sieciowego. Niżej prezentujemy te zgodne z metodologią opracowaną przez dyrektora generalnego firmy Netconcepts — Briana Kliasa.

Stosunek liczby fraz kluczowych związanych z marką do wyrażeń z nią niezwiązanych

Jest to odsetek ruchu sieciowego wywodzącego się z naturalnych wyników dla słów kluczowych związanych i niezwiązanych z marką. Jeśli stosunek ten jest wysoki — co wskazuje, że w większości fraz kluczowych pojawia się Twoja marka — świadczy to o słabości Twojej strategii SEO. ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.