O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Główne wskaźniki wydajności w optymalizacji nakierowanej na długi ogon

Czytając poprzednie rozdziały, zdążyłeś się przekonać, jak bardzo ważny z punktu widzenia SEO jest długi ogon wyszukiwania. Wyróżniamy kilka parametrów służących do oceny kondycji tego segmentu ruchu sieciowego. Niżej prezentujemy te zgodne z metodologią opracowaną przez dyrektora generalnego firmy Netconcepts — Briana Kliasa.

Stosunek liczby fraz kluczowych związanych z marką do wyrażeń z nią niezwiązanych

Jest to odsetek ruchu sieciowego wywodzącego się z naturalnych wyników dla słów kluczowych związanych i niezwiązanych z marką. Jeśli stosunek ten jest wysoki — co wskazuje, że w większości fraz kluczowych pojawia się Twoja marka — świadczy to o słabości Twojej strategii SEO. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required