O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Inne narzędzia

W tym rozdziale zaprezentowaliśmy kilkanaście narzędzi analitycznych służących do wykonywania analiz, badań i testów. Poniżej przedstawimy kilka dodatkowych rozwiązań wartych uwagi.

Optymalizacja wyszukiwania za pośrednictwem Firefoksa

Pomysłodawca witryny SEO Book — Aaron Wall — stworzył przydatne narzędzie pozyskiwania danych w formie wtyczki do przeglądarki Firefox — SEO for Firefox (http://tools.seobook.com/firefox/seo-for-firefox.html). Po włączeniu wtyczka ta automatycznie bądź na żądanie z poziomu zwykłych wyników wyszukiwania Google, Yahoo! i Bing generuje dane. Dane te dotyczą adresów URL i domen — wśród wielu parametrów warto wymienić: ocenę PageRank, wiek witryny, wskaźniki linków, liczbę odnośników z domen .edu i .gov ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required