O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wnioski

Jedną z najbardziej problematycznych dla specjalisty SEO kwestii jest opóźnienie pomiędzy implementacją rozwiązania a otrzymaniem informacji o jego działaniu. Kampanie płatnego wyszukiwania mogą przynieść pierwsze efekty już po 24 godzinach, podczas gdy pierwsze owoce pracy eksperta SEO mogą pojawić się po całych miesiącach. Dlatego też dokonywanie pomiarów wyników i postępów jest tak ważne. Zaimplementowanie właściwych narzędzi analitycznych może świadczyć o Twojej gotowości do podjęcia odpowiedzialności przed osobami decydującymi o budżecie i pozwoli Twoim zwierzchnikom spać spokojniej. Ponadto zapewnią one bezcenne dane, dzięki którym będziesz w stanie dynamicznie modyfikować i usprawniać kampanię w celu uzyskania najlepszych możliwych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required