O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zmiana serwera

Zdarzają się sytuacje, które zmuszą Cię do podjęcia decyzji o zmianie serwera — jednak bez zmiany nazwy domeny. Najbardziej powszechną przyczyną jest wzrost ruchu sieciowego, który wymusza instalację szybszej maszyny. Jeżeli korzystasz z usług niezależnego dostawcy hostingu, możesz postanowić zmienić firmę hostującą; jeśli dysponujesz własnym centrum danych, możesz zostać zmuszony do jego rozbudowy — to wszystko prawdopodobnie zakończy się zmianą adresu IP serwerów.

Taka zmiana w zwykłych okolicznościach nie sprawia trudności, ponieważ wystarczy tylko uaktualnić informacje o domenie i rejestr DNS, aby wskazać na nową lokalizację serwera. Aby całą operację wykonać szybciej, możesz tymczasowo ograniczyć czas życia pakietu (ang. time ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required