Wyzwania związane z budowaniem własnego zespołu lub zatrudnieniem zewnętrznej firmy

Gdy Twoja organizacja zda sobie sprawę ze znaczenia SEO, jej kierownictwu przyjdzie zdecydować, czy zatrudnić własnych pracowników, czy wynająć zewnętrznych konsultantów i zewnętrzne firmy. Taką samą decyzję należy podjąć, gdy przyjdzie pora na rozbudowanie już istniejącego zespołu SEO. Oto kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę:

  1. Czy ilość pracy usprawiedliwia zatrudnienie pracownika na cały lub częściowy etat albo na umowę o dzieło?

  2. Czy wiedza oferowana przez dostępnych na miejscu pracowników SEO jest strategicznie ważna dla przedsiębiorstwa?

  3. Czy osoby z wymaganymi umiejętnościami SEO zgodzą się pracować za stawkę, którą jesteś gotów zapłacić? (Potrzeby przedsiębiorstw ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.