O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wyzwania związane z budowaniem własnego zespołu lub zatrudnieniem zewnętrznej firmy

Gdy Twoja organizacja zda sobie sprawę ze znaczenia SEO, jej kierownictwu przyjdzie zdecydować, czy zatrudnić własnych pracowników, czy wynająć zewnętrznych konsultantów i zewnętrzne firmy. Taką samą decyzję należy podjąć, gdy przyjdzie pora na rozbudowanie już istniejącego zespołu SEO. Oto kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę:

  1. Czy ilość pracy usprawiedliwia zatrudnienie pracownika na cały lub częściowy etat albo na umowę o dzieło?

  2. Czy wiedza oferowana przez dostępnych na miejscu pracowników SEO jest strategicznie ważna dla przedsiębiorstwa?

  3. Czy osoby z wymaganymi umiejętnościami SEO zgodzą się pracować za stawkę, którą jesteś gotów zapłacić? (Potrzeby przedsiębiorstw ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required