O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wpływ stopnia złożoności witryny na nakład pracy pod kątem SEO

To, ile czasu upłynie od zastosowania technik optymalizacyjnych do uzyskania pożądanych rezultatów, zależy od stopnia złożoności witryny oraz od konkurencji na rynku, o który dana organizacja walczy. Również rozmiar firmy oraz jej wyspecjalizowanie mają wpływ na działania SEO. Niżej omawiamy kilka czynników, które mogą wpłynąć na stopień skomplikowania witryny:

Wyszukiwanie nowych słów kluczowych

Więcej stron oznacza więcej analizy słów kluczowych. Wykonanie analizy słów kluczowych jest czynnikiem koniecznym do opracowania architektury witryny i rozplanowania treści. Im mniejszy autorytet ma dana witryna, tym trudniej jest wybrać właściwe słowa kluczowe.

Znaczniki tytułowe strony

Znaczniki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required